.Gizlilik Politikası

Bu beyan www.secmenticaret.com'nin gizlilik politikasını içerir.  www.secmenticaret.com  web sitesini ziyaret ederek aşağıdaki şartları ve kuralları uygulamayı kabul etmiş sayılmaktasınız.
www.secmenticaret.com üyelik aşamasında ve daha sonrasında sizden bazı kişisel bilgilerinizi talep eder. Kişisel bilgilerinizin korunması ve gizliliğinizin sürdürülebilmesi, www.secmenticaret.comekibi olarak birinci önceliğimizdir. Bu nedenle vermiş olduğunuz bilgiler, Üyelik Sözleşmesi'nde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.   Sistemle ilgili sorunların tespiti ve söz konusu sorunların en hızlı şekilde giderilebilmesi için, www.secmenticaret.com   gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. Sitemizdeki kayıt formları, sipariş formları, anketler ve yarışmalarda, irtibat bilgilerinizi (adınız, soyadınız, e-mail adresiniz, telefon numaralarınız ve posta adresiniz) vermeniz talep edilmektedir. Ayrıca, satın alma formunda kredi kartı bilgilerinizi vermeniz gerekmektedir. Yukarıda bahsedilen kişisel bilgileriniz; siparişlerinizi almak, ürün ve hizmetlerimizi sunmak, ödemelerinizi gerçekleştirmek, siparişlerinizi ulaştırmak ve siparişleriniz ile ilgili bilgi vermek, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçmek, bilgilerinizi güncellemek, üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek ve 3. şahısların teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.   www.secmenticaret.com üyesi olduğunuz andan itibaren, aksi tarafınızdan talep edilmediği sürece, günlük ve haftalık bilgilendirme e-mailleri, e-mail adresinize gönderilecektir. Dilediğiniz zaman bu e-maillerle ilgili değişiklik yapma, hizmetten vazgeçme ve yeniden başlatma hakkınız bulunmaktadır. Bu e-maillerin içeriği; satın almış olduğunuz ürün veya ürünlerle ilgili bilgiler, ilgileneceğinizi düşündüğümüz diğer ürünler, 3. kişilerin reklamlarını ve benzeri bilgileri içerebilir. Demografik bilgiler, sitemizi kullanıcılarımızın ilgi alanlarına göre uyarlamak için kullanılmaktadır. Bu bilgiler, reklamların hedef kitleye uyarlanabilmesini temin etmek maksadıyla ve yalnızca diğer kullanıcılara ait bilgilerle birlikte olmak üzere, reklam verenlerle paylaşılabilir. Bu bilgilerde herhangi bir şekilde kişisel bilgi verilmez, sadece grup olarak kullanıcı eğilimleri ile ilgili bir takım çıkarımlar yapmak ve segmentasyon amacıyla kullanılır. Toplanan mali bilgiler satın aldığınız ürün ve hizmetleri size fatura etmek için kullanılmaktadır. Sitemizde bir satın alma yaptığınızda size ait mali bilgilerin, işleminizi gerçekleştirmek için gerekli 3. şahıslara (bankalar, kredi kartı şirketleri vb.) verilmesini kabul etmektesiniz. Paylaşılacak bilgiler; kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, CVV2 de dahil olmak üzere gerekli tüm mali bilgileri içerir.   Tüm kredi kartı ve kişisel bilgileriniz, internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile 128 mbit şifrelenmiştir. Bu şekilde, internet üzerindeki dolaşımları sırasında herhangi bir şekilde bu bilgilerinizin istenilmeyen kişi veya kurumlar tarafından ele geçirilmesi önlenmiştir. Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve öneriniz için sitemizdeki iletişim bölümünden bize e-mail gönderebilirsiniz. www.secmenticaret.com üyelik iptal işleminizi  info@secmenticaret.com adresine e-mail göndererek veya  www.secmenticaret.com   'de 'Hesabım' sekmesi altında yer alan 'Üyelik İptali' seçeneği üzerinden işlem yaparak gerçekleştirebilirsiniz. www.secmenticaret.com   aşağıda yer alan iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

 

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme;

SEÇMEN TİCARET olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem veriyoruz. Müşterilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun'dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

 

1.     Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler

SEÇMEN TİCARET olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmeniz, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, SEÇMEN TİCARET ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla kişisel verilerinizi sözlü, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplamaktayız.

 

2.     Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları

SEÇMEN TİCARET olarak, veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları, mağaza içi iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde SEÇMEN TİCARET‘nin birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.

SEÇMEN TİCARET müşterilerinin markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmesi, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, SEÇMEN TİCARET ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

 

3.     Kişisel Verilerin Aktarılması

SEÇMEN TİCARETsöz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya Kanun'da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

 

4.     Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu'nun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları

SEÇMEN TİCARET ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:

1.     a) SEÇMEN TİCARET‘nin kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,

2.     b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,

3.     c) SEÇMEN TİCARET’nin yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,

4.     d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

5.     e) Kanun'a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

6.     f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7.     g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

8.     h) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.

  

Gizlilik ve Güvenlik

SEÇMEN TİCARET Online Mağaza, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. SEÇMEN TİCARET Online Mağaza sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma" çalışmalarında sadece SEÇMEN TİCARET Online Mağaza bünyesinde kullanılmaktadır. SEÇMEN TİCARET Online Mağaza, üyelik formlarından topladığı bilgileri söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

 

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

 

Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde SEÇMEN TİCARET Online Mağaza veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin SEÇMEN TİCARET Online Mağaza arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

 

Çerez Kullanımı

 

Çerezler, sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınız ya da mobil cihazınıza (akıllı telefon veya tablet gibi) kaydedilen küçük metin dosyaları ya da bilgilerdir.

 

Çerezleri, Sitelerimizin daha kolay kullanılması ve sizin ilgi ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlanması için kullanıyoruz. İnternet siteleri bu çerez dosyaları okuyup yazabiliyorlar ve bu sayede tanınmanız ve size daha uygun bir internet sitesi sunulması amacıyla sizinle ilgili önemli bilgilerin hatırlanması sağlanıyor (tercih ayarlarınızın hatırlanması gibi).

 

Çerezler ayrıca, Sitelerimiz üzerinde gelecekteki hareketlerinizin hızlanmasına da yardımcı olur. Bunlara ek olarak, ziyaretçilerin Sitelerimizi nasıl kullandığını anlamak ve Sitelerimizin tasarımını ve kullanışlılığını geliştirmek amacıyla çerezleri Sitelerimizin kullanımı hakkında istatistiksel bilgiler toplamak için de kullanabiliriz.

 

SEÇMEN TİCARET

Adresi: KIRAN MAHALLESİ GIDA BORSASI SİTESİ BLOK NO:8 İLKADIM / SAMSUN

 

KULLANIM VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ 
Bir taraftan “KIRAN MAHALLESİ GIDA BORSASI SİTESİ BLOK NO:8 İLKADIM / SAMSUN” adresinde mukim SEÇMEN TİCARET Aşağıda kısaca “
SEÇMEN TİCARET” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta www.secmenticaret.com internet sitesi (“Site ”) üyesi (“Üye”) arasında, aşağıdaki şartlarda iş bu sözleşme akdedilmiştir.

1. Sözleşmenin Başlangıcı, Amacı ve Kapsamı
SEÇMEN TİCARET işbu sözleşmede belirlenen esaslara uygun olarak, Site üzerinden, Üyelerine ürün tedariki ve hizmet sağlar. ÜyeSite’de kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra, işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uymak koşulu ile e-posta adresini ve şifresini girerek Site’yi kullanmaya başlayabilir. 

Sözleşme'nin, bir tüzel kişi adına akdedilmesi halinde, Sözleşme’yi akdeden kişi, söz konusu tüzel kişi adına bu tür bir işlem gerçekleştirmek için yetkili olduğunu, aksi halde (yetkisiz işlem yapması durumunda), bundan sonra yaptığı/yapacağı sonuç doğurucu tüm işlemlerden ötürü şahsen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olmaktadır.

ÜyeSite’yi kullanmaya başladığı andan itibaren Sözleşme’nin tüm şartlarını kabul etmiş sayılacağını ve bu şartların kendisi için bağlayıcı olacağını kabul eder. Bununla birlikte; Üyelerin yanında Üye olmayan ancak sınırlı olarak Site’den yararlanan ve/veya ziyaret eden ziyaretçiler için de, işbu sözleşme hükümleri bağlayıcı olacaktır. SEÇMEN TİCARET, aşağıda belirtilen koşulları, mevzuat veya işbu Sözleşme uyarınca gerektiği zaman, kendi takdiri üzerine değiştirme ve değişiklikleri Üye’ye bildirme hakkını saklı tutmaktadır.

2. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri
•    Site , herkesin kullanımına açık bir site uygulamadır. 
•    ÜyeSite’yi kullanımında, sözleşmede yer alan tüm şartlara ve Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen tüm kurallara uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
•    Üye; üyelik ile ilgili kişisel bilgilerini hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde SEÇMEN TİCARET’nın bu sebeple uğradığı her türlü zararı önceden bildirimde bulunulmaksızın ve derhal karşılamakla yükümlü olduğu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye; kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara vermeyeceği ile işbu Sözleşme ile sahip olduğu kullanım haklarının sadece kendisine ait olduğunu ve başkalarına devredilemediğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde, söz konusu bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından ve doğacak her türlü zarardan Üye sorumlu tutulacaktır.
•    ÜyeSite’de  sunulan hizmetlerden yararlanırken, Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile SEÇMEN TİCARET’nın hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirime uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve kanunlara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai, mali her türlü sorumluluk Üye’ye aittir.
•    Üye, işbu Sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı fiili nedeniyle SEÇMEN TİCARET’nın uğrayacağı her türlü zararı aynen ve derhal tazmin edecek olup; SEÇMEN TİCARETÜye’nin Sözleşme’ye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat, idari/adli para cezaları için Üye’ye aynen rücu hakkını haizdir.
•    Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin Site’yi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı eylemlerde bulunamaz; sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip kilitleyemez, verileri yanıltıcı girişimlerde bulunamaz; aksi takdirde üyeliğinin SEÇMEN TİCARET tarafından sonlandırılacağını ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstleneceğini kabul eder.
•    Site  içerisinde yapılan yazışmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve SEÇMEN TİCARET tarafından önerilmektedir. Yazışmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından ve silinmesinden SEÇMEN TİCARET sorumlu tutulamaz. 
•    SEÇMEN TİCARET ya da Üye’nin kendisi tarafından sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kaydı Üye’nin aksine bir talebinin olmaması halinde SEÇMEN TİCARET silip silmemekte serbesttir. Üye’nin herhangi bir talebinin olmadığı durumlarda ve SEÇMEN TİCARET’nın üyeye ilişkin kayıtları silmesi halinde, Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Üye’nin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakları saklıdır.
•    ÜyeSitede kayıt yaptırırken veya alışveriş yaparken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin doğru olmaması halinde SEÇMEN TİCARET’nın bu sebeple uğrayacağı tüm zararları derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca Üye, bu bilgilerde değişiklik olması durumunda derhal ve ilgili mevzuatta bir süre öngörülmüş ise bu süre içinde bu bilgileri güncelleyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
•    Site’de , ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler Üye’ye aittir. SEÇMEN TİCARET tarafından bu linklere site  içeriğinde sadece ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacıyla yer verilmektedir.
•    Site’de  sunulan görsel, yazısal içerik, kişisel kullanım içindir. Site’nin içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların, seslerin her türlü hakkı saklıdır; aksi belirtilmedikçe, ticari ya da kişisel amaçlarla, izinsiz kullanılamaz. SEÇMEN TİCARET’nın izni ve onayı olmaksızın, Site’de  yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde ve/veya mobil uygulamada yayınlamak veya link vermek yasaktır.
•    ÜyeSEÇMEN TİCARET’nın Site’de  yer alan telif haklarına tabi çalışmalarını hiçbir surette kullanamaz, yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, işleyemez, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz, hazırlayamaz. Aksi takdirde, ÜyeSEÇMEN TİCARET’nın uğramış olduğu ve yahut uğrayabileceği tüm zararlardan sorumlu olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
•    Sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı ’ye ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

3. SEÇMEN TİCARET’nın Hak Ve Yükümlülükleri
 Aşağıda belirtilen durumlarda, SEÇMEN TİCARET’nın kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme, sunduğu hizmeti geçici veya sürekli olarak durdurma, neden belirtmeksizin Üye’nin kullanımını durdurma ve/veya erişimini engelleme, Üye’nin üyeliğine son verme, işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır:

•    Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olmayan bilgilerin Site’ye kaydedilmesi durumunda;
•    Site’de  yer alan çalışmaların ve verinin kısmen veya tümüyle kopyalanarak kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda;
•    Site’nin  genel güvenliğini tehdit edecek, Site’nin  ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda;
•    Üye’nin, SEÇMEN TİCARET’nın kampanyalarının, satış sisteminin veya Site’nin herhangi bir açığından (teknik vs.) faydalanarak SEÇMEN TİCARET’na zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması şeklinde satış sisteminin veya Site’nin kötüye kullanılmasının SEÇMEN TİCARET tarafından tespit edilmesi durumunda,
•    Üye’nin, Site’yi  kullanımında veya alışverişte, Sözleşme’de yer alan tüm şartlara ve Site’nin ve ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata aykırı hareket etmesi durumunda.

SEÇMEN TİCARET tarafından siteye  üye olması nedeniyle üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin kullanım haklarının, üçüncü kişilerle paylaşılması durumunda, şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan Üye sorumludur. Aynı şekilde Üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, e-posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer Üyelerin özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük üyeye aittir.

4. Veri Gizliliği ve Güvenliği Politikası
SEÇMEN TİCARETmüşterilerinin gizlilik haklarına ve kişisel verilerinin korunmasına büyük önem vermekte, Kişisel Verilerin Korunması hakkındaki yasal düzenlemelere uymakta ve aşağıda açıklanan “Veri Gizliliği ve Güvenliği Politikası (Politika)”nı uygulamaktadır. Politika’da, Sitemizde ve toplanan müşteri bilgilerinin neler olduğu, hangi amaçlar için toplandığı, hangi şekillerde kullanıldığı, bu bilgilerin nasıl değiştirilebileceği, iletişim konusundaki tercihlerin yanı sıra kişisel verilerin nasıl güvenceye alındığı, hangi tür kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiği, üyelerin kişisel veriler ile ilgili hakları gibi konuları içermektedir.

5. Gizlilik Ve Kişisel Verilerin İşlenmesi

SEÇMEN TİCARET, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili alt düzenlemeleri kapsamında temel esaslarını belirlediği “Kişisel Verilerin Korunması Politikası” adı altında ayrı bir doküman hazırlamıştır. Buna göre, Üyelerin kişisel verileri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na uygun olarak, gerekli idari ve teknik her türlü güvenlik önlemleri alınarak korunacaktır. Bu alanda Üyeler ve ziyaretçilerin uymakla yükümlü olduğu esaslara Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda ve aşağıda yer verilmektedir. 

Taraflar; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, bu alanı düzenlenen ilgili mevzuat ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirlenen kuralları kabul ettiklerini ve aşağıda detayları belirtildiği üzere bunlara uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 
•    Üyeler işbu Sözleşme’nin kurulmasıyla, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ilgili mevzuat ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası çerçevesinde, kişisel verilerinin işlenmesine, kaydedilmesine, aktarılmasına, paylaşılmasına açıkça rıza vermiş olduklarını kabul ve beyan eder. 
•    Üyeler, alışverişlerinde kişisel bilgilerinin korunması kapsamında ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü talepte bulunabilir. Üyelerin, SEÇMEN TİCARET tarafından işlenen tüm bilgileri hakkında bilgi alma ve bilgilerin düzeltilmesini ya da silinmesini talep etme hakları bulunmaktadır. Üyeler pazarlama amacıyla kullanılan bilgilerinin kullanımına dair onayını/iznini istediği zaman geri alabilmektedir. 
•    Üyelerin işbu sözleşmenin tarafı olması ve Site yararlanması halinde, bilgileri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun amaçlarla ve hukuki sebeplerle otomatik olan/olmayan yöntemler ile toplanmak ve işlenmektedir. Üyelerin kişisel verileri, işbu Sözleşmenin ve SEÇMEN TİCARET tarafından Üyelere sunulan hizmetin dışında kalan hiçbir amaç için kullanılmayacaktır.
•    İlgili mevzuat çerçevesinde ve Üyelerin onay vermesi kaydıyla SEÇMEN TİCARET, ürün ve hizmetlerini tanıtmak; pazarlamak; kampanya, promosyon, hediye, indirim, bilgilendirme, kutlama ve temenni gibi içerikli iletileri göndermek ya da SEÇMEN TİCARET’nı tanıtmak veya bunları, anlaşmalı olduğu firmalar aracılığıyla yapmak amacıyla, Üyelerle elektronik iletişim araçlarıyla ticari iletişim kurabilir.
•    Üyelerin kişisel verileri, üyeliklerinin herhangi bir nedenle sona ermesi ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında herhangi bir nedenle işlenmesi mümkün olmadığı ya da yasal bir yükümlülük bulunmadığı takdirde, ilgili mevzuat tarafından öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla Üye’nin talebi veya SEÇMEN TİCARET tarafından re’sen silinir, yok edilir veya anonimleştirilir.
•    Üyelerin kişisel verileri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak yurt dışına aktarılabilir ve yurt içinde ya da yurt dışında üçüncü kişilerle paylaşılabilir. 

6. Sözleşme’nin Süresi ve Yürürlük
 Taraflarca akdedilen işbu Sözleşme, Üye’nin üye olması anında akdedilmiş ve her iki taraf bakımından da süresiz olarak yürürlüğe girmiştir. İşbu Sözleşme hükümlerine aykırılık ve/veya fesih ya da herhangi bir nedenle üyeliğin sona ermesi dolayısıyla hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

ÜyeSEÇMEN TİCARET ‘nın gerekli görmesi halinde, Site üyeliğinin iptal edebileceğini ve işbu Üyelik Sözleşmesi’ni feshedebileceğini peşinen kabul eder.

SEÇMEN TİCARET taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Sözleşme’de istediği anda ve önceden bildirmeksizin tek taraflı değişiklikler yapabilir. SEÇMEN TİCARET’nın, Site’nin  nihai amacı ve sunduğu hizmetler temelde aynı kalmak kaydı ile; her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, Site’de  yayımlanan fiyatlar da dahil olmak üzere hizmetin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. Güncellenmiş üyelik şartları, Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanacak olup, Site’nin veya hizmetlerin kullanımı o andan itibaren yeni üyelik şartlarına bağlanmış olacaktır.

Site’nin belirli yerlerinde, ilgili bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirlenebilir. Bu bölümleri kullanan Üye, ilgili kuralları okumuş ve kabul etmiş sayılır.
İşbu Sözleşme’nin geçerliliği, yorumu ve ifası Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Samsun Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

ÜYE KABUL VE ONAY BEYANI
İşbu sözleşmenin tarafı olmayı kabul eder ve ayrıca yukarıda yazan hususları okuduğumu, anladığımı ve yükümlülüklerime uygun şekilde hareket edeceğimi beyan ve taahhüt ederim. Aksi takdirde SEÇMEN TİCARET’nın  tüm talepleri derhal yerine getireceğimi ve uğrayacağı tüm zararı ödeyeceğimi kabul ve taahhüt ederim.

ONAY


SEÇMEN TİCARET
Adres: KIRAN MAHALLESİ GIDA BORSASI SİTESİ BLOK NO:8 İLKADIM / SAMSUN
E-Posta:  info@secmenticaret.com

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI:

Ünvanı : SEÇMEN TİCARET

Adresi : KIRAN MAHALLESİ GIDA BORSASI SİTESİ BLOK NO:8 İLKADIM / SAMSUN

E-mail: bilgi@secmenticaret.com

1.2- ALICI:

Adı/Soyadı/Ünvanı :

Adresi:

Telefon:

E-mail:

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait SEÇMEN TİCARETinternet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Tarih : 25.09.2018

Ürün Adı :          

Adet:        

Toplam Ürün Tutarı :

Kargo Ücreti:    

KDV       :             

Genel Toplam   :              

Ürünlerin cinsi ve türü,miktarı,marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

Ödeme şekli:

Teslimat adresi:

Kredi Kartı ile Toplam

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, SEÇMEN TİCARET internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 3 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren __ gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden __ gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

-Taşınabilir Bilgisayar (Orijinal işletim sitemi kurulduktan sonra iade alınmayacaktır.)

-Her türlü yazılım ve programlar

-DVD, VCD, CD ve kasetler

-Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)

-Hür türlü kozmetik ürünleri

-Telefon kontör siparişleri

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI

SEÇMEN TİCARET

ALICI